Vad är tankekartläggning?

Mindmappning är ett visuellt verktyg för informationshantering som hjälper oss att strukturera, organisera, memorera, ordna, brainstorma och lära oss information på ett mycket specialiserat sätt.

De senaste 20 åren har gett oss otroliga insikter i det mänskliga sinnet och vår gränslösa förmåga att tänka, förstå och lagra stora reserver av information.

I något fall har dessa studier framhävt att vår förmåga att tänka effektivt och snabbt är nära knuten till vår fantasi och vår förmåga att skapa föreningar mellan olika informationsbitar.

Men i dag handlar det inte bara om att skapa en karta. Istället utvecklas det till ett visuellt informationshanteringsverktyg som förvandlar sättet vi tänker, arbetar och utvecklar vår visuella tänkande kapacitet.

Vilka är fördelarna med tankekartläggning?

Fördelarna med tankekartläggning är omfattande och långtgående.

På ett generellt sätt utvidgar tankekartläggningen vår förmåga att tänka i sidled och logiskt i varje given situation.

Nedan listas flera fördelar med att använda tankekarta för att tänka, organisera information och idéer för brainstorm.

 • Det hjälper dig att förstå en stor bildöversikt av ämnet som studeras.
 • Förbättrar din kapacitet att utforska detaljerade utdrag av information.
 • Hjälper till att förbättra ditt minne, behålla och förstå information.
 • Det gör att du kan organisera information i enkla att komma ihåg bitar.
 • Hjälper till att minska mental röran, hantera överbelastning av information och överväldigande.
 • Stimulerar fantasin och uppmuntrar kreativa insikter och idéer.
 • Hjälper dig att förbättra din fokus och koncentration när du arbetar eller studerar.
 • Hjälper till att utöka din förmåga att ta effektiva, bättre organiserade och mer omfattande anteckningar.
 • Gör att lära och organisera information roligt och spännande, vilket därefter stärker ditt intresse för ämnet.
 • Hjälper till att påskynda din förmåga att lösa komplexa problem.
 • Förbättrad din kapacitet att hantera din akademiska arbetsbelastning.
 • Hjälper till att låsa upp dolda förståelser i informationsbitar.
 • Hjälper till att låsa upp oväntade kreativa insikter och idéer.
 • Det gör att du kan spara tid när du arbetar, studerar eller lär dig.
 • Det hjälper dig att förbereda dig för tester och undersökningar.
 • Ge dig mer tydlighet om dina mål, idéer och åtgärder.

Denna förteckning över fördelar är naturligtvis inte alls omfattande. Det finns många fler mervärde fördelar som är specifika för individer som konsekvent arbetar med tankekartor.

För att få verkligt värde genom att använda tankekartor, måste du förbinda dig att integrera dem i ditt arbete och studera rutinen i minst 30 dagar. Du kommer att behöva minst fyra veckor för att fullt ut förstå värdet som tankekartor kan ge ditt liv.

Kom dock ihåg att du inte nödvändigtvis behöver vara doodler för att få värde genom att använda tankekartor. Mind kartläggning handlar inte om ganska små bilder och doodles. Det handlar snarare om strukturen och processen du använder för att organisera och känna till information.