Carl Fredric von Breda: ”Gustav IV Adolfs kröning i Norrköping år 1800”. Foto: Mats Arvidsson/Norrköpings Konstmuseum