Norrköpings gatunamn

Har det funnits några prinsar i Tre Prinsars gränd? Vem var egentligen Mäster Påvel och varför heter det Snippgränd och Rovägen?

Journalisten Peter Kristensson har studerat samtliga drygt 1 500 namn på gator, torg, broar, rondeller och parker i Norrköpings kommun, och i boken Norrköpings gatunamn berättar han om namnens ursprung och ålder. Eftersom gatunamnen ofta är frysta ögonblicksbilder av en svunnen tid innehåller boken också många intressanta personer, betydelsefulla platser och viktiga verksamheter ur Norrköpings historia.

Författaren berättar till exempel att de flesta av innerstadens gatunamn fanns redan 1769. Då skulle det hållas riksdag i staden och magistraten beslutade att samtliga gator skulle ges namn, att gatuskyltar skulle sättas upp och att husen skulle numreras. För att de prominenta besökarna skulle kunna orientera sig tryckte man dessutom upp kartor där gatunamnen för första gången fanns med.

Historikern Dick Harrison har skrivit inledningen till boken som är den första kompletta sammanställningen av gatunamnen i Norrköping. Du kommer garanterat lära dig mer av den – inte bara om din gata och din stadsdel eller ort – utan också om stadens nutid och spännande förflutna.

Den första upplagan av Norrköpings gatunamn kom ut 2014 och sålde slut på ett år. En andra, utökad och reviderad upplaga kom ut 2016. Båda upplagorna sålde slut.

Den 26 november 2021 utkom den tredje, utökade och reviderade upplagan. Den innehåller 95 nya gatunamn och en lång rad uppdaterade  texter. Förutom de drygt 1 500 aktuella gatunamnen behandlas 400 äldre, utbytta namn. Boken har 357 sidor, och är inbunden och illustrerad.

Norrköpings gatunamn är utgiven med stöd från Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Föreningen Gamla Norrköping, Norrköpings Stadsmusei Vänner och Brukarföreningen Norrköpingsrummets Vänner.

Pris: 260 kronor
ISBN: 978-91-983735-2-3

Boken kan beställas här.

Ett 24-sidigt supplement till första upplagan kan köpas här.

Återförsäljare kan kontakta förlaget direkt eller beställa via Bokinfo.