Omslaget till boken "Norrköpings kvartersnamn"

Norrköpings kvartersnamn

Varför heter ett kvarter i Norrköping Godvän? Vad var Stenhuset och Vårdtornet? Och vad är bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, Renströmmen och Trätan?

Journalisten Peter Kristensson, som skrivit boken Norrköpings gatunamn, har nu utkommit med en bok om stadens kvartersnamn. Den berättar om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings drygt 1 300 kvarter. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om stadens historia.

– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter och händelser, och av människor som för länge sedan skridit till skuggornas värld, säger Peter Kristensson.

De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter ryssarnas härjningar. Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från tomtägares namn eller yrke, exempelvis Eken (Jacob Ekbohm), Vintern (Olof Winter), Hatten (hattmakare) och Klockan (klockgjutare).

Kvartersnamnen med tomtnummer användes förr som adresser och var då mer allmänt kända än i dag. Men många kvarter har gett namn åt verksamheter som finns i dagens Norrköping, däribland Linden, Rosen, Gubben och Kåkenhus.

Boken är den första kompletta sammanställningen av kvartersnamnen i Norrköping. Den kom ut 2018 och kan beställas här.

Norrköpings kvartersnamn är utgiven med stöd från Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Föreningen Gamla Norrköping och Norrköpings Stadsmusei Vänner.

Pris: 180 kronor
ISBN: 978-91-983735-1-6

 Återförsäljare kan kontakta förlaget eller beställa via Bokinfo.