Romerska Riket – Ett imperium som påverkat vårt samhälle

Vi är alla medvetna om var ett kvarter är, en sammanhängande grupp fastigheter. Men var kommer ordet från? De romerska städerna var allt som oftast indelade i fyra delar och det latinska ordet quartus (den fjärde) kom att spegla detta. Inom svensk stadsplanering under 1600-talet kom vi att börja bygga kvarter, som då kallades qvarter.

Det Romerska riket utgick från Rom och kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. Det var en politiskt och kulturell enhet som enligt tradition fanns mellan 753 f.Kr. fram till 476 e.Kr.

Vi vet, av förklarliga skäl, inte mycket om den första tiden, då det helt enkelt inte finns några eller mycket få källor från innan 200 f.Kr. De återberättelser som finns är skrivna kring vår tideräknings början, och det är självklar svårt att säga vad som är fantasi hos berättaren och vad som faktiskt är historiskt sant. Man ska även vara försiktig med de skrivna källor som finns för den senare tiden också. Härskarna hade allt att vinna på att framföra sin rival i dålig dager, likväl som att hylla sin föregångare om han dött en naturlig död. Även om källorna ger en bra inblick i det romerska riket, så är det alltså inte alltid historiskt sant det som återges. Vi vet dock att det först var ett kungadöme som utvecklads till en republik för att sedan, gradvis, bli ett kejsardöme.

Romerska kungadömet

Romerska riket kapades år 753 f.Kr., enligt legenden, av bröderna Romulu och Remus. Efter att ha slagit ihjäl sin bror blev Romulu den första kungen. Det var ett kungadöme fram till 509 f.Kr. och styrdes av totalt 7 kungar. Vi vet inte mycket om den första perioden, då det var ett kungarike, på grund av brist på källor. Men vi vet att den sista kungen avsattes 509f.Kr. I och med detta skapades den romerska republiken.

Romerska republiken

Det är under denna period som Romerska riket utvecklades från en stadsstat till ett imperium, speciellt efter de tre krigen mot Kartago, mellan 264 f.Kr. – 146 f.Kr. Den romerska republiken blev en dominerande makt i medelhavsområdet.

Den mest kända profilen inom romerska riket, av gemene man, får nog vara Julius Caesar anses vara. Han delade initialt på makten med Pompejus och Marcus Licinius Crassus genom ett så kallat triumvirat. Men stridigheter utbröt och Caesar tog hela makten efter att ha besegrat de övriga. De kommande åren, 47.fKr fram till din död 44 f.Kr. styrde han riket som en diktator. Caesars syn på det romerska riket som en diktatur och ej republik var dock inte populärt och han blev mördad av sina rivaler. Republikens framtid blev dock kort. Stridigheter utbröt och Caesars systers barnbarn Gaius Octavius kom till makten. 27 f.Kr. gav senaten honom namnet Augustus och detta anses markera för övergången från republik till kejsardöme. Augustus styrde riket i 56 år tid på ett mycket framgångsrikt sätt.

Romerska kejsardömet

Kejsardömets tid bestod av två delar; Principatet mellan år 27 f.Kr. fram till 284 e.Kr. och Dominatet från 284- 305. I början av 100 e.Kr. var imperiet som störst och sträckte sig från England ända till Svarta havet, med hela 50 miljoner invånare.

År 324 blev kristendomen en officiellt erkänd religion och en rikskyrka grundades. I slutet av århundradet blev kristendomen romersk statsreligion.

395 e.Kr. delades riket in i två delar, Västrom och Östrom. Under denna tid plågades det romerska riket av stridigheter vid gränserna och det pågick ett stort antal krig och oroligheter. Det Östromerska riket var dock starkare än väst och år 476 e.Kr. avsattes till slut den sista västromerska kejsaren och det markerar traditionellt slutet av den antika perioden. Östrom, även känt som Bysantiska riket, kom att finnas i ytterligare 1000 år, innan de blev erövrade av Osmanska riket.

Romarrikets påverkan på dagens samhälle

Det romerska riket påverkade Europa och vår kultur på ett mycket avgörande sätt. Vårt rättsväsende grundar sig till exempel på deras tankar. Men även det faktum att det var inom gränserna av det Romerska riket som kristendomen utvecklades och att Europa är präglat starkt av kristendomen är välkänt.

Dagens populärkultur hittar också mycket inspiration från romarriket och dess fantastiska historia. Det finns ett antal filmer som väckt stor framgång och även inom spelindustrin börjar man utveckla spel med detta tema. De spel som finns är otroligt välutvecklade, likväl som övriga spel som finns tillgängliga på online casinos. Online casino är en mycket populär underhållning idag och dess popularitet bara växer sig starkare och starkare för var dag. Svenska befolkningen tycks verkligen uppskatta den spelglädje som går att återfå genom casinospel online. Det finns bara fyra landbaserade casinon i Sverige idag, och med det faktum att casinospel tycks vara favorithobbyn hos svenskar nu för tiden så har online casino en ljus framtid. Är du intresserad av att läsa mer om online casino so rekommenderar vi https://www.svenskaonlinecasino.info/, som är en professionell casinoguide som kan hjälpa dig att påbörja ditt casinoäventyr redan idag.

karta