Studenter utanför Högre allmänna läroverket 1963. Foto: Sture Ryman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar.