Norrköping är som namnet antyder köpingen i norr. Detta betyder inte att staden ligger i norra Sverige utan att staden ligger norr om en annan köping – Söderköping.

Ordet köping förknippas ofta med handel och kan vara relaterat till ordet ”köpa”. En köping har numera ingen praktisk eller formell betydelse men under medeltiden hade en köping vissa rättigheter till handel som liknade en stad men i mindre omfattning.

Norrköping ligger nära havet så det är en bra plats för handel och det var inte bara varor från själva Norrköping som det handlades med utan även till stor del varor som kom från orter längre in i landet.

Stadens strategiska läge gjorde den intressant för kronan och många regenter har besökt staden. Gustav Vasa gjorde många besök i staden under sin regeringstid och många regenter efter honom likaså.

Industrins framväxt under stormaktstiden

1618 besökte Gustav II Adolf Finspång i närheten av Norrköping och planerade produktion av kanoner. Under denna tid var Sverige en framväxande stormakt i Europa och allting som hade koppling till militären hade stor betydelse för landet.

Således uppfördes i Norrköping vapensmedjor och andra inrättningar kopplade till kronans behov av vapen och materiel. Man uppförde också ett bryggeri som levererade öl till svenska flottan.

Senare under 1600-talet uppfördes i Norrköping också skeppsvarv, repslageri, pappersbruk och samt en fabrik för produktion av textilier. Det är här vi ser det första inslaget av den textilindustri som Norrköping senare skulle bli så starkt förknippad med.

Nu importerades också arbetskraft från bland annat Vallonien i nuvarande Belgien vilket sedermera ledde till ett stort inslag av utlänningar i Norrköping som redan på 1650-talet hade fler än 6,000 invånare.

Produktion av snus

Under 1700-talet växte en tobaksindustri av betydelse fram i Norrköping. Det var framförallt snus som producerades för konsumtion av överklassen. Numera är snus något som konsumeras i stor utsträckning i Sverige men denna framgångssaga för den typiskt svenska tobaksprodukten är en senare historia. Att snusandet ökat så mycket de senaste årtiondena är starkt kopplat till de hälsorisker som är förknippade med rökning.

Textilindustri

Textilindustrin växte i betydelse i Norrköping under 1800-talet och blev snart stadens dominerande industri. Norrköping blev under 1800-talet också Sveriges andra största industriella centrum efter Stockholm och svarade för en väldigt stor del av Sveriges totala produktion av textilier.

Under 1900-talet fortsatte Norrköping att vara starkt förknippat med textilindustrin. Textilindustrin var den dominerande näringen och den sysselsatte tusentals människor direkt och än fler människor i anknytande näringar.

Textilindustrin fortsatte att blomstra till och med andra världskriget på 1940-talet men därefter började det krisa. En efter en fick Norrköpings textilindustrier svårigheter att klara sig och lades ned eller gick i konkurs. Den ekonomiska omvandlingen var svår för Norrköping som tidvis också fick ta emot stöd från svenska staten.

Sport och spel

Norrköping har under lång tid förknippats med fotbollsföreningen IFK Norrköping som grundades 1897 av några pojkar. Laget hade stora framgångar under 1940-talet men har även senare spelat i de högsta divisionerna. Laget återfinns än idag hos företag som erbjuder vadslagning på sport, casinospel, lotto och annat spelande online och i fysiska butiker.

Sammanfattning

Norrköping har en historia starkt förknippat med handel och industri och är framför allt känt för sin textilindustri. Norrköping är också känt för sitt fotbollslag, IFK Norrköping.