Under slutet av 1800-talet växte två stadsdelar okontrollerat fram strax norr om Norr Tull – Fredriksdal och Sandby. Norrköping stad ville inte ha med dem att göra, utan stadsdelarna bildade istället tillsammans med Marielund ett eget municipalsamhälle. På så sätt slapp staden ta ansvar för de eländiga levnadsförhållandena i kvarteren. Under början av 1900-talet blev Fredriksdal (”Frisko” i folkmun) och Sandby ändå en del av Norrköpings stad. Senare började ett tredje bostadsområde anläggas norr om dessa – Lagerlunda.

Peter Kristensson är historiker, journalist och författare till flera böcker om Norrköping. Hör honom berätta historien om kvarteren norr om järnvägen. Under kvällen medverkar också Mats Granberg, projektledare på Norrköpings Stadsbibliotek. Mats växte upp i Lagerlunda och medverkar med en personligt hållen berättelse.

Vi hoppas att många av åhörarna medverkar med egna minnen & berättelser från området.
Välkomna!

Tid: Torsdag 27 augusti 2020 kl. 18
Plats: Träffpunkten, Fogdegatan 22
Entré: Frivillig entré swishas till Villaföreningen
Platser: Begränsat publikantal p g a pandemin. Föranmäl dig till marten.mellberg@gmail.com för platsgaranti
Arrangörer: Litteraturscen Norrköping, Norrköpings stadsbibliotek, ABF och Lagerlunda villaförening