När man föreställer sig Sverige på 1800 talet så kanske man främst tänker på händelser så som utvandringen av närmare en miljon svenskar till den nya världen.

Det stora finska kriget där Sverige förlorade hela Finland till Ryssland, bildandet av unionen mellan Sverige och Norge eller de stora jordbruksreformerna som genomfördes på 1800 talet i Sverige.

Livet var kan man lugnt säga väldigt annorlunda på den tiden om man jämför med dagens moderna och bekväma vardag. De allra flesta människor på denna tid levde utav småskaligt jordbruk, ett hårt och fysiskt krävande arbete.

Den lilla tiden man hade över så kanske man spelade kort om pengar. På casinokokemus finns länkar till moderna sidor där man bland annat kan spela kort om man känner för det.

På 1800 talet så kom även pusslet till Sverige ifrån Kina tror man och denna underhållningsform blev snabbt mycket populär. Även patiens förekom att man roade sig med på denna tid. Även spel med inslag av spådomar och mystik var populära. Spelboken ”Ödets Bok” var en bok där man spelade med tärningar och fick frågor och svar om framtiden ifrån boken trodde man.

Det finns inte så väldigt mycket information om just spel som man roades sig med i Sverige på denna tid, men ett spel som nämndes tidigare i texten var kortspelet Vira, som vi tänkte gå närmare in på här nedan.

Kortspelet Vira

Vira är nog inget de allra flesta svenskar idag känner igen, men på 1700 och 1800 talet, ända fram till mitten av 1900-talet så var detta kortspel väldigt populärt i Sverige. Men detta anrika och antika kortspel spelas fortfarande av en del sällskap och klubbar i Sverige som försöker hålla traditionen vid liv.

Spelet är en hopsättning av de äldre spelen Boston, ett whistkortspel döpt efter den amerikanska staden, samt Lomber, ett klassiskt spel med anor ifrån 1400 talets Spanien.

Man tror enligt historierna att spelet Vira kom till vid ett så kallat ting på ett bruk i Roslagen. Bruket hette Vira och därför fick även kortspelet detta namn. Historikerna tror att arbetarna på bruket kom på detta spel i och med ett ruskigt snöoväder som gjorde att de var tvungna att isolera sig ett tag.

En annan variant av spelet uppkomst är att det kom med Vallonerna ifrån södra Europa, varav förklaringen av spelets många franska termer eller att tyska smeder tog med sig denna sedvana till Sverige. Vira var populärt ända fram till mellankrigstiden då istället bridge i olika varianter ökade i popularitet.

Regler

Vira är ett så kallas sticktagningsspel (en liknade variant av ”sista sticket” som man spelar i bland annat vanlig poker) med budgivning. Man är tre deltagare som är med på varje giv. Man använder sig av en vanlig kortlek men utan några jokrar. Vira liknar bridge på så sätt att det finns ett visst antal kontrakt eller spel.

En av deltagarna är alltid spelledare och lirar då ensam, mot det andra två deltagarna. I Vira så är kontrakten annorlunda och mer skiftande än dem i Bridge. Man kan få så kallade trumfspel där spelledaren ska vinna ett visst antal stick eller så kallade misärspel där spelledaren ska ta noll stick istället.

Kontrakten avgörs på så vis på liknade sätt som i bland annat whist, att de avgörs genom en sticktagning. Deltagarna ska om det är möjligt, följa färg, men får annars ta vilket kort som helst. När det är över så räknar man hur pass många stick som spelledaren har lyckats vinna och om målet för kontraktet då är uppfyllt så har spelledaren ”gått hem” och om han eller hon misslyckades så har denna ”gått bett”. Om sticket missar med två stick eller flera så har spelledaren gått ”kodilj” ett ord man fått ifrån spanskans ”codille”.

Andra populära kortspel på 1800-talet

Lomber

Lomber eller L’hombre var ett väldigt populärt kortspel i Sverige på 1700 och 1800 talet. Namnet L’hombre är franskt men ursprunget är spanskt, ordet Hombre som betyder ”man” eller ”människa”.

Lomber spelas med en kortlek bestående utav 40 kort men utan åttor, nior eller tior. Hur rangen mellan korten fungerar är tämligen komplicerande. Hjärter och ruter är till exempel omvänt värderade ifrån hur det fungerar i andra klassiska spel. Varje deltagare får nio kort i hand på given. Resten av korten bildar en så kallas talong. Sen så går resten av spelet ut på att man genom budgivning försöker bli spelledare. Spelledaren ska försöka spela hem sitt bud och hans motspelare ska försöka förhindra detta.

Boston

Boston är ett spel som många än idag spelar. Boston är ett så kallat whistkortspel för fyra deltagare. Men till skillnad ifrån traditionell Whist så bildar inte deltagarna lag utan man spelar var och en för sig. En spelförare utses som ska försöka att genom budgivning vinna sitt bud. För det andra så gäller det att förhindra detta.